Aktualnie jesteś:   główna
large small default

Obowiązek umieszczenia tabliczki z numerem porządkowym na posesji PDF Drukuj Email
Wpisany przez admin   
piątek, 27 lutego 2015 10:53

Wójt Gminy Zbrosławice przypomina o obowiązku umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku, a także gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości - na ogrodzeniu - tabliczki z numerem porządkowym oraz nazwą ulicy (art. 47b ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 93 poz. 1287 ze późn.zm.).
Obowiązek umieszczenia tabliczki z numerem porządkowym dotyczy wyłącznie nieruchomości zabudowanych.
Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (j.t. Dz.U z 2013 r. poz. 482 z późn. zm.) ten, kto będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany. Tej samej karze podlega ten, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.
Pamiętajmy, że wykonanie obowiązku umieszczenia w widocznym miejscu tabliczki z numerem porządkowym oraz nazwą ulicy jest niezwykle istotne, bowiem pozwala na odnalezienie poszukiwanego adresu nie tyko osobom zainteresowanym i organom administracji, ale także służbom ratunkowym.

 
 
Poprawiony: piątek, 27 lutego 2015 10:53
 
Zaproszenie dla rolników PDF Drukuj Email
Wpisany przez admin   
piątek, 27 lutego 2015 09:16

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
Powiatowy Zespół w Tarnowskich Górach
z siedzibą w Nakle Śląskim
oraz
Urząd Gminy Zbrosławice
zaprasza wszystkich zainteresowanych na szkolenie
w dniu 12.03.2015 r. o godz. 10.00
które odbędzie się
w Sali CUP w Zbrosławicach
ul. Oświęcimska 2a

Tematyka spotkania:

  1. Dopłaty bezpośrednie w 2015 roku oraz wybrane działania PROW 2014-2020 - pracownicy BP ARiMR w Nakle Śląskim.
  2. Dopłaty do zwierząt gospodarskich- pracownicy BP ARiMR w Nakle Śląskim.
  3. Dywersyfikacja upraw, utrzymanie obszarów proekologicznych oraz zazielenienie jako element dopłat bezpośrednich od 2015 roku- - Barbara Wróbel ŚODR w Częstochowie PZDR w Tarnowskich Górach.
  4. Finansowanie przedsięwzięć w gospodarstwach rolnych – Grzegorz Walczak ŚODR w Częstochowie PZDR w Tarnowskich Górach.
  5. Zapisy na bezpłatny kurs chemizacyjny (20 osób), organizacja przeglądu – atestacji opryskiwaczy.
  6. Dyskusja.
 
 
Informacja MZKP PDF Drukuj Email
Wpisany przez admin   
piątek, 27 lutego 2015 08:09

Z dniem 15.02.2015r MZKP w porozumieniu z władzami Tarnowskich Gór uruchamia nową linię autobusową o numerze 142 łączącą Dworzec Autobusowy w Tarnowskich Górach z Parkiem Wodnym, Halą Sportową i Castoramą. Rozkład jazdy tej linii zakłada kursowanie 1 autobusu o pojemności powyżej 45 miejsc (tabor typu A) od godziny 6.37 do godziny 22.21 z równą, cogodzinną częstotliwością kursów w każdy dzień tygodnia. Obsługę linii powierza się - Konsorcjum Świerklaniec w ramach obowiązującej umowy nr 272.1.2014 / KS.
Równocześnie ulega zmianie z tą samą datą obowiązywania rozkład jazdy linii 191, z którego wycofuje się obsługę przystanków „Tarnowskie Góry Park Wodny" oraz „Tarnowskie Góry Gliwicka" z zachowaniem czasów odjazdu autobusów z przystanków początkowych - poza kursem o godzinie 6.46 z Tarnowskich Gór opóźnionym o 4 minuty.

MZKP

 
 
OGŁOSZENIE w sprawie podziału nieruchomości PDF Drukuj Email
Wpisany przez admin   
czwartek, 26 lutego 2015 12:57

o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej na terenie Gminy Zbrosławice miejscowość Zbrosławice.

Na podstawie art. 97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) Wójt Gminy Zbrosławice informuje o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1012/4 o pow. 0,2334 ha, położonej w województwie śląskim, powiat tarnogórski, gmina Zbrosławice, miejscowość Zbrosławice km. 1 d. 1.
Przedmiotowa nieruchomość wpisana jest w dawnej księdze wieczystej T10 K238.
Podział nieruchomości opisanej powyżej jest niezbędny dla realizacji celu publicznego polegającego na wydzieleniu gruntu pod drogę publiczną (ulicę Traugutta).

Wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, aby w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosiły się w Urzędzie Gminy Zbrosławice w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochronie Środowiska (budynek Banku Spółdzielczego, pokój nr 4) i wykazały swoje prawa do nieruchomości. Po upływie w/w terminu zostanie wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie podziału i wydana decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości.

Niniejsze ogłoszenie podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zbrosławice, na stronie internetowej Urzędu Gminy Zbrosławice, a także poprzez ogłoszenie w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

 
 
WÓJT GMINY ZBROSŁAWICE ogłasza PDF Drukuj Email
Wpisany przez admin   
środa, 25 lutego 2015 14:14

że w dniu 23 marca 2015 r. o godzinie 10.00 w Centrum Usług Publicznych w Zbrosławicach, przy ul. Oświęcimskiej 2a, rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na wysokość stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Zbrosławice, obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 870/92 o pow. 0,0998 ha, obręb Zbrosławice stanowiącą użytek rolny: RV dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr GL1T/00093039/9 w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach.

Wywoławcza stawka roczna czynszu dzierżawnego wynosi: 24,95 zł.
Wadium: 5,00 zł.

Okres dzierżawy: 3 lata.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 152